ავტორი: giorgi

ს.ს საჩხერგაზი 2017

სს-ის აქციათა 99.85%-ის მფლობელია სს საჩხერის მუნიციპალიტეტი. ეს აქციები მას 2008 წლის ბოლოსსაქართველოს ელექტრონული განვითარების სამინისტროს მიერ გადაეცა.
სს-ის ხელმძღვანელია გენერალური დირექტორი ზაზა ზაბახიძე, დაბ. 1964 წლის 31 ივლისს, უმაღლესი ტექნიკურიგანათლებით, ჰყავს მეუღლე და სამი შვილი, საწარმოს ხელმძღვანელობს 1991 წლის 4 იანვრიდან.
თამარ ანასაშვილი – გენერალური დირექტორის მოადგილე ტექნიკურ საკითხებში, დაბადებული 1965 წლის 21 ივლისს, უმაღლესი ტექნიკური განათლებით. ჰყავს მეუღლე და ერთი შვილი. ამ თანამდებობაზეა 2009 წლის 1იანვრიდან.
ლალი ცუხიშვილი – გენერალური დირექტორის მოადგილე ფინანსურ საკითხებში, დაბადებული 1980 წლის 27თებერვალს, უმაღლესი ეკონომიური განათლებით, ჰყავს მეუღლე და სამი შვილი. ამ თანამდებობაზეა 2009 წლის 1 იანვრიდან.
ჩვენი იურიდიული მისამართია ქ. საჩხერე, თამარ მეფის ჩიხი № 8
საყოფაცხოვრებო და არასაყოფაცხოვრებო მომხმარებლებზე მომსახურება ხორციელდება როგორც გეგმიურად, ასევე მიღებული განცხადებების შესაბამისად, კანონმდებლობისა და გაზის მეურნეობაში მოქმედი უსაფრთხოების წესების დაცვით.
მომსახურებას ახორციელებენ სს-ში არსებული სამსახურები, რომლებიც დაკომპლექტებულია კვალიფიციური კადრებისაგან.